You are hereΔιασφάλιση Ποιότητας / Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του πρ. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας / Περιγραφή του Έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Περιγραφή του Έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας


Το Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ενισχύει τη στρατηγική του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στον τομέα της Διασφάλισης Ποιότητας, συντελώντας ουσιαστικά σε ένα εθνικά καθορισμένο στόχο του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Βασικός στόχος του Έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο Τ.Ε.Ι. Πατρών» αποτελεί η καθιέρωση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την καταγραφή, την κατανόηση και τη συστηματική αποτίμηση του έργου των Ακαδημαϊκών Μονάδων (Τμημάτων ή Σχολών) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και, συνεπώς, του ίδιου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Το Έργο, κυρίως, αφορά στην:

 • Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας,
 • Δημιουργία υποστήριξης τοπικού πληροφοριακού συστήματος ποιότητας (Π.Σ.Π.), συμβατού με τις λειτουργίες της Α.ΔΙ.Π., το οποίο θα περιλαμβάνει διαδικασίες υποστήριξης της οργάνωσης της αξιολόγησης με δυνατότητες ασφαλούς εισαγωγής τυποποιημένων δεδομένων και αξιόπιστης διαχείρισης αποτελεσμάτων και έκδοσης εκθέσεων σε περιβάλλον διαδικτύου,
 • Πλαισίωση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με εξειδικευμένο επιστημονικό και διοικητικό/τεχνικό δυναμικό,
 • Ανάπτυξη της μεθοδολογικής υποδομής του συστήματος αξιολόγησης,
 • Υποστήριξη του έργου των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α)

Πιο συγκεκριμένα, το Έργο της ΜΟ.ΔΙ.Π. συνίσταται:

 • Στην προώθηση και διάχυση στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας πληροφοριών σχετικά με τάσεις, προοπτικές και πρακτικές Διασφάλισης της Ποιότητας.
 • Στο σχεδιασμό συστημάτων και Διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας και την παρακολούθηση, το συντονισμό και την υποστήριξη της αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος.
 • Στην αποκωδικοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και την εκπόνηση σχεδίων και προτάσεων προς το Ανώτατο Συλλογικό Όργανο του Ιδρύματος, σε σχέση με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και των άλλων υπηρεσιών.
 • Στη διατήρηση βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου Αξιολόγησης των επιμέρους Ακαδημαϊκών Μονάδων / Προγραμμάτων / Υπηρεσιών του οικείου Ιδρύματος.
 • Στη μελέτη και παρουσίαση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται στους φοιτητές σε επίπεδο Ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, Δικτυακές Υπηρεσίες, Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Αθλητικοί Χώροι, Σπουδαστική Μέριμνα, κ.ά.).
 • Στη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την ποιότητα σπουδών και υπηρεσιών του οικείου Ιδρύματος μεταξύ των αποφοίτων, εργοδοτών, οργανισμών, κ.ά.
 • Στη διάχυση πληροφοριών και τεχνικών/ πρακτικών που συνδέονται με τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και άλλων υπηρεσιών του οικείου Ιδρύματος, με κάθε πρόσφορο μέσο.

Το Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. δομείται διαχειριστικά στα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας:

 • Πακέτο Εργασίας 1: Υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των ΟΜ.Ε.Α. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • Πακέτο Εργασίας 2: Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • Πακέτο Εργασίας 3: Εκπαίδευση στελεχών και χρηστών
 • Πακέτο Εργασίας 4: Ενέργειες δημοσιοποίησης
 • Πακέτο Εργασίας 5: Αξιολόγηση του Έργου