You are hereΔιασφάλιση Ποιότητας / Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας / Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)


Σε κάθε Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. ή .Α.Τ.Ε.Ι.), την ευθύνη για το συντονισµό και την υποστήριξη των Διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγησης έχει η οικεία Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), η οποία αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των Διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγησης. (άρθρο 4 του Ν. 3374/2005). Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του οικείου Ανώτατου Συλλογικού Οργάνου του εκάστοτε Ιδρύματος, με απόφαση του οποίου καθορίζεται η σύνθεση, η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της. Προεδρεύεται, δε, από τον Αντιπρύτανη ή Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων για τα Α.Ε.Ι. και τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων για τα Α.Τ.Ε.Ι.. (άρθρο 2 του Ν. 3374/2005) (η Α.ΔΙ.Π. γράφει: «Προεδρεύεται από τον Αντιπρύτανη ή Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων»). Η ΜΟ.ΔΙ.Π. λειτουργεί σε δύο (2) επίπεδα: A. Επίπεδο Ιδρύματος. Στο επίπεδο του Ιδρύµατος η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι υπεύθυνη:

  1. Για την ανά διετία σύνταξη Εσωτερικής Έκθεσης του Ιδρύματος, σχετικά µε τη λειτουργία του οικείου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.. Η Εσωτερική Έκθεση του Ιδρύµατος βασίζεται στα στοιχεία που παρέχουν οι τακτικές Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις (Ε.Ε.Ε.), τις οποίες υποβάλλουν στη ΜΟ.ΔΙ.Π. οι επιμέρους Ακαδημαϊκές Μονάδες του Ιδρύµατος (άρθρο 2§5 του Ν. 3374/2005). Εσωτερική Έκθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π. υποβάλλεται στη Διοίκηση του οικείου Ιδρύµατος, προκειμένου το Ίδρυμα να λάβει γνώση και να εισηγηθεί σχετικά.
  2. Για την περιοδική, ανά τετραετία, σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σχετικά µε τη λειτουργία του Ιδρύµατος. Η Έκθεση αυτή διαβιβάζεται στη Διοίκηση του Ιδρύµατος και εφόσον πρόκειται για την Εξωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύµατος στο σύνολό του, τότε διαβιβάζεται στην Α.ΔΙ.Π., προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύµατος από ειδική Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων (άρθρο 5§4 του Ν. 3374/2005). Η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούμενης αξιολόγησης.
  3. Μεριµνά για την καλύτερη δυνατή λειτουργία, το συντονισµό και την υποστήριξη όλων των Διαδικασιών Διασφάλισης της Ποιότητας και Αξιολόγησης.

B. Επίπεδο Ακαδημαϊκών Μονάδων Στο επίπεδο των Ακαδημαϊκών Μονάδων η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει συντονιστικό και υποστηρικτικό κυρίως ρόλο. Συγκεκριμένα :

  1. Είναι υπεύθυνη για την παραλαβή, έλεγχο και διαβίβαση στην Α.ΔΙ.Π. ανά τετραετία των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων του οικείου Ιδρύµατος, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης κάθε μονάδας από ειδική Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων (άρθρο 5§2 του Ν. 3374/2005).
  2. Παρέχει στις Ακαδημαϊκές Μονάδες κάθε είδους υποστήριξη, συμβουλευτική ή/και τεχνική, για τον καλύτερο δυνατό συντονισµό και τη διαφανή λειτουργία των θεσµών Διασφάλισης Ποιότητας και των Διαδικασιών Αξιολόγησης στο εσωτερικό τους.