You are hereΤο Μητρώο Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων

Το Μητρώο Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων


Το Μητρώο των Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων (Ν. 3374/2005, άρθρο 8)

Συγκροτείται, τηρείται και ανανεώνεται με ευθύνη της Α.ΔΙ.Π.

Περιλαμβάνει υψηλόβαθμους επιστήμονες του εξωτερικού - πανεπιστημιακούς, ερευνητές - ή εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων, οι οποίοι διακρίνονται για:

  • επιστημονική αριστεία
  • εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
  • αμερόληπτη κρίση

Η Α.ΔΙ.Π. καταρτίζει και τηρεί Μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων-αξιολογητών με βάση τα κριτήρια που ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν. 3374/2005 και συγκροτεί επιτροπές εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ειδικές για κάθε επιστημονικό πεδίο για την αξιολόγηση των ακαδημαϊκών μονάδων και σε συνεργασία με αυτές.

Στο Μητρώο εγγράφονται ημεδαποί και αλλοδαποί επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, καθηγητές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή διακεκριμένοι ερευνητές σε ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατά προτίμηση με εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, που υποδεικνύονται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και την Αρχή είτε με δική της πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση των ιδίων.

Στο Μητρώο εγγράφονται επίσης εκπρόσωποι των επαγγελματικών ή άλλων επιστημονικών οργανώσεων, οι οποίοι είναι σε θέση να εκτιμήσουν τη συμβολή των σπουδών στην άσκηση του επαγγέλματος, μετά από υπόδειξη της Αρχής, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση των αντίστοιχων οργανώσεων. Η υπόδειξη ή αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής στο μητρώο και η συμμετοχή τους στην Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η Αρχή μπορεί να ζητεί πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις.

Το Μητρώο τηρείται κατά επιστημονική περιοχή και κατά κατηγορίες ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (Μητρώο Ελλήνων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, Μητρώο αλλοδαπών ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, Μητρώο εκπροσώπων επαγγελματικών ή άλλων επιστημονικών οργανώσεων).

Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες ενημερώνονται λεπτομερώς και σε βάθος από την Α.ΔΙ.Π. σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, το θεσμό της διασφάλισης της ποιότητας και τη διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και το προσδοκώμενο σχήμα της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Ως εγγύηση διαφάνειας, αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας, η Α.ΔΙ.Π. αποφάσισε κατά την τρέχουσα πρώτη φάση εφαρμογής του θεσμού να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως εμπειρογνώμονες πανεπιστημιακοί καθηγητές ή ερευνητές, οι οποίοι υπηρετούν σε ιδρύματα του εξωτερικού.

Από το Μητρώο αποκλείονται τα μέλη της Α.ΔΙ.Π. κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε αυτήν, καθώς επίσης το πάσης φύσεως ειδικό επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται στην Α.ΔΙ.Π. με οποιαδήποτε σχέση.

Για την αξιολόγηση και την επιλογή των εμπειρογνωμόνων που εγγράφονται στο Μητρώο, η Α.ΔΙ.Π. δύναται να συγκροτεί συμβουλευτικές επιτροπές ειδικές για κάθε επιστημονική περιοχή. Στο Μητρώο έχουν δυνατότητα πρόσβασης όλοι οι ενδιαφερόμενοι.